14 Jun 2021 : Ma’ahad Tahfiz Ismail telah menjalan peperiksaan Pertengahan Tahun 2021 untuk pelajar tingkatan 5. Peperiksaan ini dilakukan secara online yang diselia oleh para guru dan dibantu oleh ibu bapa di rumah. Peperiksaan ini amat penting utnuk memastikan pelajar dinilai untuk mengenalpasti peningkatan dan kelemahan pelajar dalam subjek akademik.

1.jpg

2.jpg

3.jpg