September 2021 : Usaha menyahut seruan kerajaan dalam memnagani Covid-19, Ma’ahad Tahfiz Ismail telah menjalankan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PDPR). Pihak MTI juga telah menyediakan jadual kepada setiap pelajar yang merangkumi subjek akademik dan tasmik. Selain itu, pihak MTI juga memberi sumbangan kemudahan kepada pelajar yang mengalami masalah akses dan peranti dalam PDPR.

pdpr_2.jpg

pdpr_3.jpg

pdpr.jpg