Setiap Jumat Januari – Februari 2021 : Usaha menyahut kerajaan untuk mengurangkan kadar keberjangkitan Covid-19, solat Jumaat di MTI telah dilakukan mengikut standard operasi yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Selain itu, setelah menjadi amalan MTI, solat jumaat diadakan raptai supaya solat jumaat berjalan lancar tanpa sebarang masalah.

JUMAAT_1.jpg

JUMAAT_2.jpg

JUMAAT_3.jpg

JUMAAT_4.jpg