12 Jun 2021 : Ma’ahad Tahfiz Ismail telah menjalankan beberapa siri kursus asas keguruan. MTI telah menjemput Dr. Ahmad Kamal Bin Ariffin, Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling, Institut Aminudin Baki Bandar Instek sebagai pencermah dan panel untuk kursus ini. Pada 12 dan 13 Jun, latihan mengajar telah diadakan secara atas talian, latihan mengajar ini telah dinilai oleh Dr. Ahmad Kamal berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian pendidikan Malaysia. Kursus ini turut dihadiri oleh Tuan Pengetua Syeikhul Maqari Ustaz Othman Hamzah dan Timbalan Pengetua Akademik Prof Madya Zaini Affandi.

1

2

3

4

5

6