Setiap Rabu Jun 2021 : Usaha menyahut kerajaan untuk mengurangkan kadar keberjangkitan Covid-19, Ma’ahad Tahfiz Ismail telah menjalan usaha proses sanitasi disekitar bangunan MTI. Proses sanitasi ini penting untuk memastikan keadaan di MTI berada dalam keadaan bersih dan selamat.

 1

2

3

3

4

5

6