5 Oktober 2019 - Kelab Rakan Pusat Sumber Ma’ahad Tahfiz Ismail telah ditubuhkan pada April 2019. Kelab Rakan Pusat Sumber Ma’ahad Tahfiz Ismail mengadakan lawatan sambil belajar ke Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), Kuala Lumpur.

          Lawatan sambil belajar ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai sistem pengurusan pusat sumber sekolah yang betul dan berkesan. Selain itu, para pelajar juga boleh menambah ilmu pengetahuan berkenaan pengurusan perpustakaan dari sudut penyusunan, peminjaman dan penjagaan buku.

 

IMG_5346.JPG

PARA PELAJAR YANG TERLIBAT DENGAN LAWATAN KE PERPUSTAKAAN NEGARA

 

IMG_5359.JPG

PARA PELAJAR TIBA DI PERPUSTAKAAN NEGARA

 

IMG_5365.JPG

JUALAN BUKU DI PERPUSTAKAAN NEGARA

 

IMG_5367.JPG

KEMUDAHAN YANG TERDAPAT PERPUSTAKAAN NEGARA

 

IMG_5374.JPG

MINI ZOO DI PERPUSTAKAAN NEGARA

 

IMG_5377.JPG

IMG_5379.JPG

IMG_5386.JPG

IMG_5394.JPG

IMG_5396.JPG

PELAJAR MEMPELAJARI TEKNIK SUSUNAN BUKU DI PERPUSTAKAAN NEGARA

 

IMG_5406.JPG

PELAJAR TIBA DI MASJID NEGARA

 

IMG_5403.JPG

PELAJAR MELAWAT DI SEKITAR MASJID NEGARA